January 31, 2019 at 09:04AM

May 20, 2018 at 09:49PMvia Instagram
#dampflok #dampflokomotive #nostalgie #dampfbahn #bauma